BIP

Komunikat BGK nr 1/2018 z 30 marca 2018 r.

w sprawie stawki oprocentowania pożyczek na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 ustalanej na okres 3 miesięcy w wysokości ¼ średniej arytmetycznej stawki WIBOR 3M z notowań z ostatnich 3 dni roboczych ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego i mającej zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego kolejnego kwartału kalendarzowego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2016 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że oprocentowanie transz pożyczek na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 w II kwartale 2018 r. wynosi: 0,42 %.

Wytworzone przez:Lidia Sroka30.03.2018
Zatwierdzone przez:Elżbieta Dynarska30.03.2018
Wprowadzone przez:Marta Żywolewska30.03.2018

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020