BIP

Komunikat BGK nr 1/2013 z dnia 29.03.2013 r.

w sprawie ustalenia stopy WIBOR trzymiesięczny dla potrzeb realizacji Ustawy z dnia 5 grudnia 2002 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że przeciętna stopa WIBOR trzymiesięczny, stanowiąca podstawę dla ustalenia stopy referencyjnej w kwartale I/2013, obliczana zgodnie z art. 2 punkt 4 Ustawy z dnia 5 grudnia 2002 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej wynosi: 3,77 %.

Wytworzone przez:Izabela Grab29.03.2013
Zatwierdzone przez:Bogusław Białowąs29.03.2013
Wprowadzone przez:Magdalena Kałdunek-Soroczyńska29.03.2013

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 28.06.2013
Zmiana dnia: 29.03.2013