BIP

Komunikat BGK nr 2/2021 z 15 marca 2021 r.

w sprawie informacji o wysokości udzielonych dopłat oraz pozostałej do wykorzystania kwocie na dopłaty udzielonych na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086, z późn. zm.).
Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że wg stanu na 11 marca 2021 r.:

  • wartość udzielonych dopłat wyniosła 10 515 768,44 zł;
  • pozostała do wykorzystania kwota na dopłaty z maksymalnego limitu wydatków, o którym o mowa w art. 102 ust. 1 ustawy we wprowadzeniu do wyliczenia wyniosła 553 186 545,12 zł.
Wytworzone przez:Lidia Sroka15.03.2021
Zatwierdzone przez:Elwira Mroczkowska15.03.2021
Wprowadzone przez:Magdalena Stępczyńska15.03.2021

Historia zmian

Zmiana dnia: 15.03.2021
Zmiana dnia: 15.03.2021
Zmiana dnia: 15.03.2021