A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Informacja według stanu na dzień 31.05.2016 r.

Informacja według stanu na dzień 31.05.2016

o poziomie wykorzystania kwoty maksymalnego limitu środków, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1865) do pobrania tutaj.

Wytworzone przez: Aneta Melson 31/05/16
Zatwierdzone przez: Andrzej Stelmaszczyk 31/05/16
Wprowadzone przez: Monika Pirogowicz 31/05/16