BIP

Informacja o wznowieniu zawierania umów ze względu na niższe wykorzystanie środków Funduszu Dopłat w stosunku do wstępnych kwot zapotrzebowania, dostępne są limity kwalifikacji, o których mowa w/w ustawie