BIP

Informacja o wstrzymaniu zawierania nowych umów w sprawie stosowania dopłat, w przypadku których początek planowanego okresu dopłatowego przypada w jednym z lat poprzedzających rok, dla którego nastąpiło przekroczenie limitu kwalifikacji