A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Informacja o wstrzymaniu zawierania nowych umów w sprawie stosowania dopłat, w przypadku których początek planowanego okresu dopłatowego przypada w jednym z lat poprzedzających rok, dla którego nastąpiło przekroczenie limitu kwalifikacji