BIP

Informacja nr 4/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie wysokości kwot przeznaczonych na finansowe wsparcie tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych w II połowie 2009 roku. 

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje*, że na finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat dla wniosków które zostały złożone w okresie 1-30 września 2009 roku przypada kwota 35.000.000 zł z czego:

  • na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku których powstają lokale socjalne i mieszkania chronione: 33 794 983,40 zł,
  • na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku których powstają noclegownie i domy dla bezdomnych: 1 205 016,60 zł

Informacja o wysokości kwot przypadających na przedsięwzięcia, dla których wnioski zostaną złożone w terminie 1 do 31 marca 2010 podana zostanie do dnia 31 marca 2010 roku.

* Na podstawie art. 10 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251 poz. 1844, Dz. U. Nr 39 z 2009, poz. 309).

Wytworzone przez:Bogdan Zdunek16.12.2009
Zatwierdzone przez:Bolesław Meluch16.12.2009
Wprowadzone przez:Piotr Pietrzykowski16.12.2009

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 17.12.2010