A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Informacja nr 3/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r.

W sprawie wysokości kwot przeznaczonych na finansowe wsparcie tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych w II połowie 2016 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje[1], że na finansowe wsparcie tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, lokali komunalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych z Funduszu Dopłat, w II półroczu 2016 roku przypada kwota 65.871.197,19 zł, z czego:

- na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku których powstają lokale socjalne,
  mieszkania chronione oraz lokale komunalne: 64.080.609,76 zł,

­- na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku których powstają noclegownie i domy dla bezdomnych: 1.790.587,43 zł.

Informacja dotyczy wniosków, które zostaną złożone w terminie od 1 do 30 września 2016 roku.

 

 


[1] Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1844, z póź. zm.).

Wytworzone przez: Paweł Karpińki 25/08/16
Zatwierdzone przez: Bogusław Białowąs 25/08/16
Wprowadzone przez: Iwona Księżopolska 25/08/16
Historia zmian
Zmiana dnia: 2016-08-25
Zmiana dnia: 2016-08-25
Zmiana dnia: 2016-08-25
Zmiana dnia: 2016-08-25