BIP

Informacja nr 3/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r.

w sprawie wysokości kwot przeznaczonych na finansowe wsparcie tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych w II połowie 2010 roku.


Bank Gospodarstwa Krajowego informuje*, że na finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat dla wniosków które zostaną złożone w okresie 1-30 września 2010 roku przypada kwota 30.000.000 zł z czego:

- na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku których powstają lokale socjalne i mieszkania chronione: 27.967.609,79 zł
- na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku których powstają noclegownie i domy dla bezdomnych: 2.032.390,21 zł

Informacja o wysokości kwot przypadających na przedsięwzięcia, dla których wnioski zostaną złożone w terminie 1 do 31 marca 2011 podana zostanie do dnia 31 marca 2011 roku.

Wytworzone przez:Bogusław Białowąs14.12.2010
Zatwierdzone przez:Bogusław Białowąs14.12.2010
Wprowadzone przez:Anna Czyż14.12.2010

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 17.12.2010