BIP

Informacja nr 2/2016 z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie wysokości kwot przeznaczonych na finansowe wsparcie tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych w 2016 roku.


Bank Gospodarstwa Krajowego informuje1, że kwota przeznaczona na finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat w 2016 roku wynosi 131.742.394,38 zł.

Na przedsięwzięcia, dla których wnioski o finansowe wsparcie zostały złożone w Banku Gospodarstwa Krajowego w okresie 1-31 marca 2016 roku przypada kwota 65.871.197,19 zł, która zostanie w całości przeznaczona na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku, których powstają lokale socjalne i mieszkania chronione.

Informacja o wysokości kwot przypadających na przedsięwzięcia, dla których wnioski zostaną złożone w terminie 1-30 września 2016 r. podana zostanie do dnia 31 sierpnia 2016 r.


Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 833, z późn.zm.)

Wytworzone przez:Paweł Karpiński01.06.2016
Zatwierdzone przez:Bogusław Białowąs01.06.2016
Wprowadzone przez:Monika Pirogowicz01.06.2016

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020