BIP

Informacja nr 2/2015 z dnia 13 lipca 2015 r.

w sprawie wysokości kwot przeznaczonych na finansowe wsparcie tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych w II połowie 2015 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje*, że na finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat dla wniosków, które zostaną złożone w okresie 1 - 30 września 2015 r. przypada kwota 74.955.637,62 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku, których powstają lokale socjalne i mieszkania chronione.
Na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku których powstają noclegownie i domy dla bezdomnych przeznaczona zostanie kwota środków niewykorzystanych z puli przypadającej na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku, których powstają lokale socjalne i mieszkania chronione. Ponieważ po rozpatrzeniu wszystkich wniosków złożonych w terminie 1 do 31 marca 2015 r. niewykorzystana kwota przeznaczona na finansowe wsparcie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych w I połowie 2015 r. wyniosła 11.495.302,42 zł sytuację taką należy ocenić jako prawdopodobną.


Informacja o wysokości kwot przypadających na przedsięwzięcia, dla których wnioski zostaną złożone w terminie 1 do 31 marca 2016 r. podana zostanie do dnia 31 marca 2016 r. 

 

* Na podstawie art. 10 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844, z późn. zm.)

Wytworzone przez:Paweł Karpiński14.07.2015
Zatwierdzone przez:Bogusław Białowąs14.07.2015
Wprowadzone przez:Monika Strzelczak14.07.2015

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 14.07.2015