A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Informacja nr 2/2014 z dnia 16 lipca 2014 r.

w sprawie wysokości kwot przeznaczonych na finansowe wsparcie tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych w II połowie 2014 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje*, że na finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat dla wniosków, które zostaną złożone w okresie 1 - 30 września 2014 r. przypada kwota 61.391.582,49 zł, z czego:

  • na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku, których powstają lokale socjalne i mieszkania chronione: 60.793.228,56 zł,
  • na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku, których powstają noclegownie i domy dla bezdomnych: 598.353,93 zł.

Informacja o wysokości kwot przypadających na przedsięwzięcia, dla których wnioski zostaną złożone w terminie 1 do 31 marca 2015 r. podana zostanie do dnia 31 marca 2015 r. 

 


* Na podstawie art. 10 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844, z późn. zm.)

Wytworzone przez: Anita Łygan 16/07/14
Zatwierdzone przez: Andrzej Stelmaszczyk 16/07/14
Wprowadzone przez: Monika Strzelczak 16/07/14
Historia zmian
Zmiana dnia: 2014-07-16