BIP

Informacja nr 2/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r.

w sprawie wysokości kwot przeznaczonych na finansowe wsparcie tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych w II połowie 2013 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje*, że na finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat dla wniosków, które zostaną złożone w okresie 1 - 30 września 2013 r. przypada kwota 57.780.749,77 zł, z czego:

  • na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku, których powstają lokale socjalne i mieszkania chronione: 56.399.563,47 zł
  • na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku, których powstają noclegownie i domy dla bezdomnych: 1.381.186,30 zł.

Informacja o wysokości kwot przypadających na przedsięwzięcia, dla których wnioski zostaną złożone w terminie 1 do 31 marca 2014 r. podana zostanie do dnia 31 marca 2014 r.


* Na podstawie art. 10 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844, z późn. zm.)

Wytworzone przez:Anita Łygan12.08.2013
Zatwierdzone przez:Bogusław Białowąs12.08.2013
Wprowadzone przez:Monika Strzelczak12.08.2013

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 12.08.2013