BIP

Informacja nr 2/2012 z 10 lipca 2012 r.

w sprawie wysokości kwot przeznaczonych na finansowe wsparcie tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych w II połowie 2012 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje1, że na finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat dla wniosków, które zostaną złożone w okresie 1 - 30 września 2012 r. przypada kwota 74.834.552,23 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku, których powstają lokale socjalne i mieszkania chronione.

Na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku których powstają noclegownie i domy dla bezdomnych przeznaczona zostanie kwota środków niewykorzystanych z puli przypadającej na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku których powstają lokale socjalne i mieszkania chronione. Ponieważ po rozpatrzeniu wszystkich wniosków złożonych w terminie 1 do 31 marca 2012 r. niewykorzystana kwota przeznaczona na finansowe wsparcie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych w I połowie 2012 r. wyniosła 14.834.552,23 zł sytuację taką należy ocenić jako prawdopodobną.


Informacja o wysokości kwot przypadających na przedsięwzięcia, dla których wnioski zostaną złożone w terminie 1 do 31 marca 2013 r. podana zostanie do dnia 31 marca 2013 r.

 

1 Na podstawie art. 10 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844, z późn. zm.)

Wytworzone przez:Paweł Karpiński10.07.2012
Zatwierdzone przez:Bogusław Białowąs10.07.2012
Wprowadzone przez:Anna Czyż10.07.2012

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 10.07.2012