BIP

Informacja nr 2/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie wysokości kwot przeznaczonych na finansowe wsparcie tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych w II połowie 2011 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje*, że na finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat dla wniosków, które zostaną złożone w okresie 1 - 30 września 2011 r. przypada kwota 40.000.000,00 zł, z czego:

  • na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku, których powstają lokale socjalne i mieszkania chronione: 35.806.331,15 zł
  • na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku, których powstają noclegownie i domy dla bezdomnych: 4.193.668,85 zł.

 

Informacja o wysokości kwot przypadających na przedsięwzięcia, dla których wnioski zostaną złożone w terminie 1 do 31 marca 2012 r. podana zostanie do dnia 31 marca 2012 r.

 

* Na podstawie art. 10 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844, z późn. zm.)

Wytworzone przez:Paweł Karpiński31.08.2011
Zatwierdzone przez:Bogusław Białowąs31.08.2011
Wprowadzone przez:Anna Czyż31.08.2011

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 31.08.2011