BIP

Informacja nr 2/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 r.

w sprawie wysokości kwot przeznaczonych na finansowe wsparcie tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych w II połowie 2010 roku.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje*, że na finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat dla wniosków które zostaną złożone w okresie 1-30 września 2010 roku przypada kwota 10.000.000 zł z czego:

  • na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku których powstają lokale socjalne imieszkania chronione: 9.322.536,60 zł,
  • na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku których powstają noclegownie idomy dla bezdomnych: 677.463,40 zł.

Informacja o wysokości kwot przypadających na przedsięwzięcia, dla których wnioski zostaną złożone w terminie 1 do 31 marca 2011 podana zostanie do dnia 31 marca 2011 roku.

* Na podstawie art. 10 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844, z późn. zm.)

Wytworzone przez:Bogdan Zdunek09.08.2010
Zatwierdzone przez:Bolesław Meluch09.08.2010
Wprowadzone przez:Piotr Pietrzykowski09.08.2010

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 17.12.2010