BIP

Informacja nr 2/2009 z dnia 3 marca 2009 r.

w sprawie wysokości kwot przeznaczonych na finansowe wsparcie tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych w 2009 roku. 

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje*, że kwota przeznaczona na finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat w 2009 roku wynosi 20,00 mln zł.

Na przedsięwzięcia, dla których wnioski o finansowe wsparcie zostaną złożone w Banku Gospodarstwa Krajowego w okresie 1 - 31 marca 2009 r. przypada kwota 10,0 mln zł, z czego:

  • ­ na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku których powstają lokale socjalne
    i mieszkania chronione: 9,28 mln zł,
  • ­ na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku których powstają noclegownie
    i domy dla bezdomnych: 0,72 mln zł.

Informacja o wysokości kwot przypadających na przedsięwzięcia, dla których wnioski zostaną złożone w terminie 1 - 30 września 2009 r. podana zostanie do dnia 1 września 2009 r. 

Za BGK

Bogdan Zdunek
Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Mieszkaniowych

* Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844).

Wytworzone przez:Bogdan Zdunek02.03.2009
Zatwierdzone przez:Bolesław Meluch02.03.2009
Wprowadzone przez:Piotr Pietrzykowski02.03.2009

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 17.12.2010