BIP

Informacja nr 2/2008 z 22 sierpnia 2008 r.

w sprawie wysokości kwot przeznaczonych na finansowe wsparcie tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych w II połowie 2008 roku.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje*, że na finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat dla wniosków które zostaną złożone w okresie 1-30 września 2008 roku przypada kwota 100.249.464,26 zł z czego:

  • na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku których powstają lokale socjalne i mieszkania chronione: 92 720 212,33 zł,
  • na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku których powstają noclegownie i domy dla bezdomnych: 7 529 251,93 zł.

Informacja o wysokości kwot przypadających na przedsięwzięcia, dla których wnioski zostaną złożone w terminie 1 do 31 marca 2009 podana zostanie do dnia 31 marca 2009 roku.

Za BGK
Bogdan Zdunek
Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Mieszkaniowych

* Na podstawie art. 10 ust. 3, 5 i 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844).

Wytworzone przez:Bogdan Zdunek25.08.2008
Zatwierdzone przez:Paweł Wójcicki25.08.2008
Wprowadzone przez:Agata Dobaczewska25.08.2008

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 17.12.2010