BIP

Informacja nr 2/2007 z dnia 25 września 2007 r.

w sprawie wysokości kwot przeznaczonych na finansowe wsparcie tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych w II połowie 2007 roku.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje , że na finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat dla wniosków które zostaną złożone w okresie 1 - 31 października 2007 r. przypada kwota 156 785 tys. zł, z czego:

  • na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku których powstają lokale socjalne i mieszkania chronione: 153 712 tys. zł,
  • na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku których powstają noclegownie i domy dla bezdomnych: 3 073 tys. zł.

Informacja o wysokości kwot przypadających na przedsięwzięcia, dla których wnioski zostaną złożone w terminie 1 - 30 kwietnia 2008 r. podana zostanie do dnia 31 marca 2008 r.

Za BGK
Bogdan Zdunek
Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Mieszkaniowych

Wytworzone przez:Bogdan Zdunek25.09.2007
Zatwierdzone przez:Jolanta Bondarczuk25.09.2007
Wprowadzone przez:Agata Dobaczewska25.09.2007

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 17.12.2010