BIP

Informacja nr 1/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.

w sprawie wysokości kwot przeznaczonych na finansowe wsparcie tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych w 2017 roku.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje1, że kwota przeznaczona na finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat w 2017 roku wynosi 150.000.000,00 zł.

Na przedsięwzięcia, dla których wnioski o finansowe wsparcie zostały złożone w Banku Gospodarstwa Krajowego w okresie 1-31 marca 2017 roku przypada kwota 75.000.000,00 zł, z czego:

  • na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku, których powstają lokale socjalne i mieszkania chronione: 73.418.845,33 zł,
  • na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku, których powstają noclegownie i domy dla bezdomnych: 1.581.154,67 zł.

Środki te zgodnie z decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 marca 2017 roku, zostaną powiększone o kwotę niewykorzystanych środków dedykowanych na realizację programu. W I kwartale 2017 roku kwota ta wyniosła 12.535.669,53 zł.  

Informacja o wysokości kwot przypadających na przedsięwzięcia, dla których wnioski zostaną złożone w terminie 1-30 września 2017 r. podana zostanie do dnia 31 sierpnia 2017 r.

 

1 Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. z 2015 r. Nr 833 z póź. zm.).

 

Wytworzone przez:Paweł Karpiński12.04.2017
Zatwierdzone przez:Bogusław Białowąs12.04.2017
Wprowadzone przez:Monika Pirogowicz12.04.2017

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020