A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Informacja nr 1/2015 z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie wysokości kwot przeznaczonych na finansowe wsparcie tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych w 2015 roku.


Bank Gospodarstwa Krajowego informuje , że kwota przeznaczona na finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat w 2015 roku wynosi 126.920.670,40 zł.
Na przedsięwzięcia, dla których wnioski o finansowe wsparcie zostały złożone w Banku Gospodarstwa Krajowego w okresie 1-31 marca 2015 roku przypada kwota 63.460.335,20 zł, z czego:

  • ­na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku, których powstają lokale socjalne i mieszkania chronione: 61.026.135,68 zł,
  • na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku, których powstają noclegownie i domy dla bezdomnych: 2.434.199,52 zł.

Informacja o wysokości kwot przypadających na przedsięwzięcia, dla których wnioski zostaną złożone w terminie 1-30 września 2015 r. podana zostanie do dnia 31 sierpnia 2015 r.

Wytworzone przez: Paweł Karpiński 29/05/15
Zatwierdzone przez: Andrzej Stelmaszczyk 29/05/15
Wprowadzone przez: Monika Strzelczak 02/06/15
Historia zmian
Zmiana dnia: 2015-06-02