BIP

Informacja nr 1/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie wysokości kwot przeznaczonych na finansowe wsparcie tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych w 2014 roku.


Bank Gospodarstwa Krajowego informuje1, że kwota przeznaczona na finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat w 2014 roku wynosi 113.806.520,22 zł.

Na przedsięwzięcia, dla których wnioski o finansowe wsparcie zostały złożone w Banku Gospodarstwa Krajowego w okresie 1-31 marca 2014 roku przypada kwota 56.903.260,11 zł, z czego:

  • na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku, których powstają lokale socjalne i mieszkania chronione: 53.444.570,02 zł,
  • ­na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku, których powstają noclegownie i domy dla bezdomnych: 3.458.690,09 zł.

Informacja o wysokości kwot przypadających na przedsięwzięcia, dla których wnioski zostaną złożone w terminie 1-30 września 2014 r. podana zostanie do dnia 31 sierpnia 2014 r.

 


1Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251 poz. 1844 i Dz. U. z 2009 r. Nr 39 poz. 309).

Wytworzone przez:Bogusław Białowąs25.06.2014
Zatwierdzone przez:Bogusław Białowąs25.06.2014
Wprowadzone przez:Monika Strzelczak25.06.2014

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 25.06.2014