BIP

Informacja nr 1/2013 z 27 maja 2013 r.

w sprawie wysokości kwot przeznaczonych na finansowe wsparcie tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych w 2013 roku.


Bank Gospodarstwa Krajowego informuje , że kwota przeznaczona na finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat w 2013 roku wynosi 90.000,00 tys. zł.

Na przedsięwzięcia, dla których wnioski o finansowe wsparcie zostały złożone w Banku Gospodarstwa Krajowego w okresie 1-31 marca 2013 roku przypada kwota 45.000,00 tys. zł, z czego:

  • ­na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku, których powstają lokale socjalne i mieszkania chronione: 43.743.773,85 zł,
  • ­na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku, których powstają noclegownie i domy dla bezdomnych: 1.256.226,15 zł.

 

Informacja o wysokości kwot przypadających na przedsięwzięcia, dla których wnioski zostaną złożone w terminie 1-30 września 2013 r. podana zostanie do 31 sierpnia 2013 r.

Wytworzone przez:Paweł Karpiński27.05.2013
Zatwierdzone przez:Bogusław Białowąs27.05.2013
Wprowadzone przez:Anna Czyż27.05.2013

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.05.2013