BIP

Informacja nr 1/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie wysokości kwot przeznaczonych na finansowe wsparcie tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych w 2012 roku.


Bank Gospodarstwa Krajowego informuje , że kwota przeznaczona na finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat w 2012 roku wynosi 120.000,00 tys. zł.

Na przedsięwzięcia, dla których wnioski o finansowe wsparcie zostały złożone w Banku Gospodarstwa Krajowego w okresie 1-31 marca 2012 roku przypada kwota 60.000,00 tys. zł, z czego:

  • ­na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku których powstają lokale socjalne i mieszkania chronione: 58.440.895,97 zł,
  • ­ na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku których powstają noclegownie i domy dla bezdomnych: 1.559.104,03 zł.

 

Informacja o wysokości kwot przypadających na przedsięwzięcia, dla których wnioski zostaną złożone w terminie 1-30 września 2012 r. podana zostanie do dnia 31 sierpnia 2012 r.

Wytworzone przez:Paweł Karpiński26.04.2012
Zatwierdzone przez:Bogusław Białowąs26.04.2012
Wprowadzone przez:Anna Czyż26.04.2012

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 26.04.2012