BIP

Informacja nr 1/2011 dnia z 13 maja 2011 r.

w sprawie wysokości kwot przeznaczonych na finansowe wsparcie tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych w 2011 roku.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje1, że kwota przeznaczona na finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat w 2011 roku wynosi 80.000,00 tys. zł.
Na przedsięwzięcia, dla których wnioski o finansowe wsparcie zostały złożone w Banku Gospodarstwa Krajowego w okresie 1-31 marca 2011 roku przypada kwota 40.000,00 tys. zł, z czego:

  • ­na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku których powstają lokale socjalne i mieszkania chronione: 37.213.944,66 zł,
  • ­ na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku których powstają noclegownie i domy dla bezdomnych: 2.786.055,34 zł.

Informacja o wysokości kwot przypadających na przedsięwzięcia, dla których wnioski zostaną złożone w terminie 1-30 września 2011 r. podana zostanie do dnia 31 sierpnia 2011 r.

 

1Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251 poz. 1844 i Dz. U. z 2009 r. Nr 39 poz. 309).

Wytworzone przez:Bogusław Białowąs17.05.2011
Zatwierdzone przez:Bogusław Białowąs17.05.2011
Wprowadzone przez:Anna Czyż17.05.2011

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 17.05.2011