BIP

Informacja nr 1/2010 z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie wysokości kwot przeznaczonych na finansowe wsparcie tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych w 2010 roku. 

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje*, że kwota przeznaczona na finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat w 2010 roku wynosi 20.000,00 tys. zł.

Na przedsięwzięcia, dla których wnioski o finansowe wsparcie zostaną złożone w Banku Gospodarstwa Krajowego w okresie 1-31 marca 2010 roku przypada kwota 10.000,00 tys. zł, z czego:

  • ­ na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku których powstają lokale socjalne
    i mieszkania chronione: 9.949.184,96 zł,
  • ­ na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku których powstają noclegownie
    i domy dla bezdomnych: 50.815,04 zł.

Informacja o wysokości kwot przypadających na przedsięwzięcia, dla których wnioski zostaną złożone w terminie 1-30 września 2010 r. podana zostanie do dnia 31 sierpnia 2010 r.

* Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251 poz. 1844 i Dz. U. z 2009 r. Nr 39 poz. 309).

Wytworzone przez:Bogdan Zdunek30.03.2010
Zatwierdzone przez:Bolesław Meluch30.03.2010
Wprowadzone przez:Piotr Pietrzykowski30.03.2010

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 17.12.2010