BIP

Informacja nr 1/2009 z dnia 17 lutego 2009 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że kwota przeznaczona w 2009 roku z Funduszu Dopłat na finansowe wsparcie tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych* zostanie ogłoszona w BIP BGK do dnia 31 marca 2009 r.

BGK ponadto informuje, że wnioski o udzielenie finansowego wsparcia złożone pomiędzy 1 a 31 marca 2009 r. rozpatrywane będą na obecnych zasadach** . Zgodnie z aktualnym stanem prac nad ustawą z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych wejście w życie nowych przepisów nastąpi dnia 1 kwietnia 2009 r. i będzie obowiązywać dla wniosków składanych od 1 września 2009 r.

Za BGK
Bogdan Zdunek
Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Mieszkaniowych


*na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844).

**określonych w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 roku o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844), rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych ( Dz.U. Nr 52, poz. 346 i Dz.U z 2008 r. Nr 54 poz. 328), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2007r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 70, poz. 471 i Dz.U. z 2008 r. Nr 93, poz.590) wszystkie akty prawne dostępne są na stronie www.bgk.com.pl (otwierając kolejno: samorządy, programy rządowe, program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat)

Wytworzone przez:Bogdan Zdunek18.02.2009
Zatwierdzone przez:Bolesław Meluch18.02.2009
Wprowadzone przez:Piotr Pietrzykowski18.02.2009

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 17.12.2010