BIP

Informacja nr 1/2008 z 31 marca 2008 r.

w sprawie wysokości kwot przeznaczonych na finansowe wsparcie tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych w 2008 roku.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje , że kwota przeznaczona na finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat w 2008 roku wynosi 125,00 mln zł.

Na przedsięwzięcia, dla których wnioski o finansowe wsparcie zostaną złożone w Banku Gospodarstwa Krajowego w okresie 1 - 30 kwietnia 2008 r. przypada kwota 62,5 mln zł, z czego:

  • na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku których powstają lokale socjalne i mieszkania chronione: 59,375 mln zł,
  • na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku których powstają noclegownie i domy dla bezdomnych: 3,125 mln zł.

Informacja o wysokości kwot przypadających na przedsięwzięcia dotyczące tworzenia:

  • lokali socjalnych i mieszkań chronionych, dla których wnioski zostaną złożone w terminie 1 - 30 września 2008 r.,
  • noclegowni i domów dla bezdomnych, dla których wnioski zostaną złożone w terminie 1-31 października 2008 r.

podana zostanie do dnia 1 października 2008 r.

Za BGK
Bogdan Zdunek
Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Mieszkaniowych

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 17.12.2010