BIP

Informacja nr 1/2007 z dnia 15 lipca 2007 r.

W sprawie wysokości kwot przeznaczonych na finansowe wsparcie tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych w 2007 roku.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje , że kwota przeznaczona na finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat w 2007 roku wynosi 185,00 mln zł.

Na przedsięwzięcia, dla których wnioski o finansowe wsparcie zostaną złożone w Banku Gospodarstwa Krajowego w okresie 1 kwietnia - 31 maja 2007 r. przypada kwota 92,5 mln zł, z czego:

  • na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku których powstają lokale socjalne i mieszkania chronione: 74,00 mln zł,
  • na pokrycie części kosztów przedsięwzięć, w wyniku których powstają noclegownie i domy dla bezdomnych: 18,50 mln zł.

Informacja o wysokości kwot przypadających na przedsięwzięcia, dla których wnioski zostaną złożone w terminie 1 - 31 października 2007 r. podana zostanie do dnia 1 września 2007 r.

Za BGK
Bogdan Zdunek
Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Mieszkaniowych

Wytworzone przez:Bogdan Zdunek15/07/07
Zatwierdzone przez:Jolanta Bondarczuk15/07/07
Wprowadzone przez:Agata Dobaczewska15/07/07
Historia zmian
Zmiana dnia: 2010-12-17
Zmiana dnia: 2020-10-27
Zmiana dnia: 2020-10-27
Zmiana dnia: 2020-10-27