A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Informacja miesięczna o poziomie wykorzystania kwoty zaplanowanej na udzielanie finansowego wsparcia w ustawie budżetowej oraz o poziomach wykorzystania kwot limitów środków dla kolejnych lat według stanu na koniec każdego miesiąca

Wybierz dokument: