BIP

Informacja miesięczna o poziomie wykorzystania kwoty zaplanowanej na udzielanie finansowego wsparcia w ustawie budżetowej oraz o poziomach wykorzystania kwot limitów środków dla kolejnych lat według stanu na koniec każdego miesiąca

 

Informacja

według stanu na dzień 31-01-2015

o poziomie wykorzystania kwoty maksymalnego limitu środków,
o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2013r., poz. 1304) 

WyszczególnienieLata
Ustawa
budżetowa
 Limity wydatków Funduszu Dopłat określone w art. 36 ust. 1 ustawy
 2014 2015 2016 2017 2018
Kwota maksymalnego limitu środków zaplanowana na
udzielanie finansowego wsparciaw tys. zł
 600000,00 715000,00 730000,00 746000,00 762000,00
Kwota dostępnego limitu środków zaplanowana na udzielanie finansowego wsparcia w tys. zł 570000,00 679250,00 365000,00 373000,00 381000,00
Kwota w tys. złotych i poziom wykorzystanego limitu środków na podstawie wniosków nabywców lokali przekazanych do BGK207 203,69
34,53%
155 632,58
21,77%  
25 073,48
3,43%
1 592,18
0,21%
0,00
0,00%
 Kwota w tys. złotych i poziom wykorzystanego limitu środków wynikających z wpisów do ewidencji nabywców lokali207 203,69
34,53%
122 635,46
17,15%
18 450,08
2,53%
696,54
0,09%
0,00
0,00%

 

 

 

 

Pliki do pobrania
Wytworzone przez:Iwona Kotlarska03.02.2015
Zatwierdzone przez:Danuta Bruzik03.02.2015
Wprowadzone przez:Monika Strzelczak03.02.2015

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 21.10.2015
Zmiana dnia: 03.02.2015
Zmiana dnia: 02.02.2015
Zmiana dnia: 02.01.2015
Zmiana dnia: 01.12.2014
Zmiana dnia: 31.10.2014
Zmiana dnia: 30.09.2014
Zmiana dnia: 02.09.2014
Zmiana dnia: 04.08.2014
Zmiana dnia: 31.07.2014
Zmiana dnia: 30.06.2014
Zmiana dnia: 30.05.2014
Zmiana dnia: 30.04.2014
Zmiana dnia: 04.04.2014
Zmiana dnia: 31.03.2014
Zmiana dnia: 28.02.2014
Zmiana dnia: 03.02.2014