A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Informacja miesięczna o poziomie wykorzystania kwoty zaplanowanej na udzielanie finansowego wsparcia w ustawie budżetowej oraz o poziomach wykorzystania kwot limitów środków dla kolejnych lat według stanu na koniec każdego miesiąca

 

 

Informacja

według stanu na dzień 31-01-2015

o poziomie wykorzystania kwoty maksymalnego limitu środków,
o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2013r., poz. 1304) 

Wyszczególnienie Lata
Ustawa
budżetowa
 Limity wydatków Funduszu Dopłat określone w art. 36 ust. 1 ustawy
 2014  2015  2016  2017  2018
Kwota maksymalnego limitu środków zaplanowana na
udzielanie finansowego wsparciaw tys. zł
 600000,00  715000,00  730000,00  746000,00  762000,00
Kwota dostępnego limitu środków zaplanowana na udzielanie finansowego wsparcia w tys. zł  570000,00  679250,00  365000,00  373000,00  381000,00
Kwota w tys. złotych i poziom wykorzystanego limitu środków na podstawie wniosków nabywców lokali przekazanych do BGK 207 203,69
34,53%
155 632,58
21,77%  
25 073,48
3,43%
1 592,18
0,21%
0,00
0,00%
 Kwota w tys. złotych i poziom wykorzystanego limitu środków wynikających z wpisów do ewidencji nabywców lokali 207 203,69
34,53%
122 635,46
17,15%
18 450,08
2,53%
696,54
0,09%
0,00
0,00%

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania
Wytworzone przez: Iwona Kotlarska 03/02/15
Zatwierdzone przez: Danuta Bruzik 03/02/15
Wprowadzone przez: Monika Strzelczak 03/02/15
Historia zmian
Zmiana dnia: 2015-02-03
Zmiana dnia: 2015-02-02
Zmiana dnia: 2015-01-02
Zmiana dnia: 2015-01-02
Zmiana dnia: 2015-01-02
Zmiana dnia: 2014-12-01
Zmiana dnia: 2014-10-31
Zmiana dnia: 2014-10-31
Zmiana dnia: 2014-09-30
Zmiana dnia: 2014-09-02
Zmiana dnia: 2014-08-04
Zmiana dnia: 2014-07-31
Zmiana dnia: 2014-06-30
Zmiana dnia: 2014-05-30
Zmiana dnia: 2014-05-30
Zmiana dnia: 2014-04-30
Zmiana dnia: 2014-04-30
Zmiana dnia: 2014-04-30
Zmiana dnia: 2014-04-30
Zmiana dnia: 2014-04-04
Zmiana dnia: 2014-03-31
Zmiana dnia: 2014-02-28
Zmiana dnia: 2014-02-28
Zmiana dnia: 2014-02-03
Zmiana dnia: 2014-02-03
Zmiana dnia: 2015-10-21