A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888

DZZK/137/DIF/2017- Wybór Pośrednika Finansowego w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Pożyczka na Odnawialne Źródła Energii” – Działanie 3.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Od 18 kwietnia 2018 r. w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych publikacja postępowań będzie odbywała się za pośrednictwem platformy https://bgk.eb2b.com.pl/.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od 18 kwietnia 2018 r., wprowadzono obowiązek składania przez Wykonawców Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia („JEDZ”), elektronicznie (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

W związku z powyższym, Zamawiający – Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że od 18 kwietnia 2018 r. składanie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia („JEDZ”) będzie możliwe wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej eB2B administrowanej przez eB2B sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

W tym celu, konieczne będzie zarejestrowanie się Wykonawców na ww. platformie – platforma zakupowa znajduje się pod adresem: https://bgk.eb2b.com.pl/ (instrukcja rejestracji Wykonawców dostępna będzie po uruchomieniu procesu rejestracji).

Jednocześnie, Zamawiający – Bank Gospodarstwa Krajowego, dopuszcza składanie ofert/wniosków w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w formie elektronicznej od 18 kwietnia 2018 r. Postępowania wszczęte przed dniem wdrożenia platformy zakupowej realizowane będą zgodnie z dotychczas obowiązującymi regulacjami.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje również o planowanym od czerwca uruchomieniu prowadzenia procesów zakupowych dokonywanych poza ustawą Pzp - poprzez platformę zakupową administrowaną przez eB2B sp. z o. o.

W przypadku Wykonawców zainteresowanych uczestnictwem w procesach zakupowych, konieczne będzie zarejestrowanie się na ww. platformie (https://bgk.eb2b.com.pl/).

Termin składania ofert 17 stycznia 2018 r. godz. 11:00

Pliki do pobrania
Wytworzone przez: Katarzyna Budźko 06/12/17
Zatwierdzone przez: Urszula Skowrońska 06/12/17
Wprowadzone przez: Katarzyna Budźko 06/12/17
Historia zmian
Zmiana dnia: 2017-12-20
Zmiana dnia: 2018-01-17
Zmiana dnia: 2018-01-18