BIP

DZZK/98/DLA/2017_Przebudowa pomieszczeń i prace remontowe w budynkach Centrali Banku i obiektach najmowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Warszawy

Od 18 kwietnia 2018 r. w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych publikacja postępowań będzie odbywała się za pośrednictwem platformy https://bgk.eb2b.com.pl/.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od 18 kwietnia 2018 r., wprowadzono obowiązek składania przez Wykonawców Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia („JEDZ”), elektronicznie (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

W związku z powyższym, Zamawiający – Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że od 18 kwietnia 2018 r. składanie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia („JEDZ”) będzie możliwe wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej eB2B administrowanej przez eB2B sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

W tym celu, konieczne będzie zarejestrowanie się Wykonawców na ww. platformie – platforma zakupowa znajduje się pod adresem: https://bgk.eb2b.com.pl/ (instrukcja rejestracji Wykonawców dostępna będzie po uruchomieniu procesu rejestracji).

Jednocześnie, Zamawiający – Bank Gospodarstwa Krajowego, dopuszcza składanie ofert/wniosków w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w formie elektronicznej od 18 kwietnia 2018 r. Postępowania wszczęte przed dniem wdrożenia platformy zakupowej realizowane będą zgodnie z dotychczas obowiązującymi regulacjami.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje również o planowanym od czerwca uruchomieniu prowadzenia procesów zakupowych dokonywanych poza ustawą Pzp - poprzez platformę zakupową administrowaną przez eB2B sp. z o. o.

W przypadku Wykonawców zainteresowanych uczestnictwem w procesach zakupowych, konieczne będzie zarejestrowanie się na ww. platformie (https://bgk.eb2b.com.pl/).

Pliki do pobrania
1_P_Pod_BGK_25.02.2008.pdf
rozmiar pliku: 1,015.80 KBPobierz PDF
4_P_Pod_BGK_25.02.2008.pdf
rozmiar pliku: 1,001.04 KBPobierz PDF
aneks_soltyk.pdf
rozmiar pliku: 872.24 KBPobierz PDF
lazienka1_soltyk.pdf
rozmiar pliku: 2.77 MBPobierz PDF
lazienka2_soltyk.pdf
rozmiar pliku: 1.27 MBPobierz PDF
lazienka3_soltyk.pdf
rozmiar pliku: 1.38 MBPobierz PDF
lazienka4_soltyk.pdf
rozmiar pliku: 1.34 MBPobierz PDF
lazienka5_soltyk.pdf
rozmiar pliku: 1.46 MBPobierz PDF
lazienka7_soltyk.pdf
rozmiar pliku: 1.35 MBPobierz PDF
lazienki6_soltyk.pdf
rozmiar pliku: 1.23 MBPobierz PDF
Wytworzone przez:Adrianna Burczyńska30.11.2017
Zatwierdzone przez:Jacek Dziak30.11.2017
Wprowadzone przez:Adrianna Burczyńska30.11.2017
Historia zmian
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 21.03.2018
Zmiana dnia: 12.02.2018
Zmiana dnia: 18.12.2017