BIP

Dane publiczne

Bank Gospodarstwa Krajowego - bank państwowy z siedzibą w Warszawie pod adresem Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,  adres dla doręczeń VARSO 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, działający na podstawie ustawy z 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1198, z późn. zm.) oraz statutu stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. poz. 1527 i Dz.U. z 2021 r. poz. 128), NIP 525-00-12-372, REGON 000017319, będący dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 424), nie wytwarza informacji publicznych zawierających dane publiczne określone w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).

Wytworzone przez:Monika Pirogowicz25.01.2017
Zatwierdzone przez:Piotr Matusiak25.01.2017
Wprowadzone przez:Monika Pirogowicz25.01.2017

Historia zmian

Zmiana dnia: 09.07.2021
Zmiana dnia: 17.03.2021
Zmiana dnia: 17.03.2021
Zmiana dnia: 17.03.2021
Zmiana dnia: 17.03.2021
Zmiana dnia: 17.03.2021
Zmiana dnia: 17.03.2021
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 11.08.2020
Zmiana dnia: 31.07.2020
Zmiana dnia: 09.10.2019
Zmiana dnia: 09.10.2019
Zmiana dnia: 10.08.2017
Zmiana dnia: 19.07.2017
Zmiana dnia: 25.01.2017
Zmiana dnia: 25.01.2017
Zmiana dnia: 30.12.2011
Zmiana dnia: 13.01.2011
Zmiana dnia: 05.01.2011
Zmiana dnia: 04.01.2011
Zmiana dnia: 28.12.2010
Zmiana dnia: 21.12.2010
Zmiana dnia: 17.12.2010