BIP

Dane publiczne

Bank Gospodarstwa Krajowego działając na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1198) oraz statutu nadanego rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1527) z siedzibą w Warszawie (00-955), Al. Jerozolimskie 7 posiadającym nr REGON 000017319 i nr NIP 5250012372 nie wytwarza informacji publicznych zawierających dane publiczne określone w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429)

 

 

Wytworzone przez:Monika Pirogowicz25/01/17
Zatwierdzone przez:Piotr Matusiak25/01/17
Wprowadzone przez:Monika Pirogowicz25/01/17
Historia zmian
Zmiana dnia: 2011-12-30
Zmiana dnia: 2011-12-30
Zmiana dnia: 2011-12-30
Zmiana dnia: 2011-12-30
Zmiana dnia: 2011-12-30
Zmiana dnia: 2011-12-30
Zmiana dnia: 2011-01-13
Zmiana dnia: 2011-01-13
Zmiana dnia: 2011-01-05
Zmiana dnia: 2011-01-04
Zmiana dnia: 2011-01-04
Zmiana dnia: 2011-01-04
Zmiana dnia: 2010-12-28
Zmiana dnia: 2010-12-28
Zmiana dnia: 2010-12-28
Zmiana dnia: 2010-12-21
Zmiana dnia: 2010-12-17
Zmiana dnia: 2017-01-25
Zmiana dnia: 2017-01-25
Zmiana dnia: 2017-07-19
Zmiana dnia: 2017-08-10
Zmiana dnia: 2019-10-09
Zmiana dnia: 2019-10-09
Zmiana dnia: 2020-07-31
Zmiana dnia: 2020-08-11
Zmiana dnia: 2020-10-27