A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Dane publiczne

 

Bank Gospodarstwa Krajowego prowadząc działalność bankową na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65, poz. 594, z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), oraz Statutu Banku Gospodarstwa Krajowego, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1527) nie wytwarza informacji publicznych zawierających dane publiczne określone w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).


 

 

Wytworzone przez: Monika Pirogowicz 25/01/17
Zatwierdzone przez: Piotr Matusiak 25/01/17
Wprowadzone przez: Monika Pirogowicz 25/01/17
Historia zmian
Zmiana dnia: 2011-12-30
Zmiana dnia: 2011-12-30
Zmiana dnia: 2011-12-30
Zmiana dnia: 2011-12-30
Zmiana dnia: 2011-12-30
Zmiana dnia: 2011-12-30
Zmiana dnia: 2011-01-13
Zmiana dnia: 2011-01-13
Zmiana dnia: 2011-01-05
Zmiana dnia: 2011-01-04
Zmiana dnia: 2011-01-04
Zmiana dnia: 2011-01-04
Zmiana dnia: 2010-12-28
Zmiana dnia: 2010-12-28
Zmiana dnia: 2010-12-28
Zmiana dnia: 2010-12-21
Zmiana dnia: 2010-12-17
Zmiana dnia: 2017-01-25
Zmiana dnia: 2017-01-25