Archiwum

BIP

Wykonanie i dostawa wizytówek, papieru i kopert do korespondencji oraz udostępnienie systemu internetowego do składania zamówień

Od 18 kwietnia 2018 r. w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych publikacja postępowań będzie odbywała się za pośrednictwem platformy https://bgk.eb2b.com.pl/.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od 18 kwietnia 2018 r., wprowadzono obowiązek składania przez Wykonawców Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia („JEDZ”), elektronicznie (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

W związku z powyższym, Zamawiający – Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że od 18 kwietnia 2018 r. składanie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia („JEDZ”) będzie możliwe wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej eB2B administrowanej przez eB2B sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

W tym celu, konieczne będzie zarejestrowanie się Wykonawców na ww. platformie – platforma zakupowa znajduje się pod adresem: https://bgk.eb2b.com.pl/ (instrukcja rejestracji Wykonawców dostępna będzie po uruchomieniu procesu rejestracji).

Jednocześnie, Zamawiający – Bank Gospodarstwa Krajowego, dopuszcza składanie ofert/wniosków w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w formie elektronicznej od 18 kwietnia 2018 r. Postępowania wszczęte przed dniem wdrożenia platformy zakupowej realizowane będą zgodnie z dotychczas obowiązującymi regulacjami.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje również o planowanym od czerwca uruchomieniu prowadzenia procesów zakupowych dokonywanych poza ustawą Pzp - poprzez platformę zakupową administrowaną przez eB2B sp. z o. o.

W przypadku Wykonawców zainteresowanych uczestnictwem w procesach zakupowych, konieczne będzie zarejestrowanie się na ww. platformie (https://bgk.eb2b.com.pl/).

Pliki do pobrania
Zalacznik_nr_1.pdf
rozmiar pliku: 764.02 KBPobierz PDF
Zalacznik_nr_2.pdf
rozmiar pliku: 253.81 KBPobierz PDF
Zalacznik_nr_3.pdf
rozmiar pliku: 422.99 KBPobierz PDF
Zalacznik_nr_4.pdf
rozmiar pliku: 1.78 MBPobierz PDF
Zalacznik_nr_5.pdf
rozmiar pliku: 1.63 MBPobierz PDF
Wytworzone przez:Katarzyna Kozyra10.12.2015
Zatwierdzone przez:Katarzyna Kozyra10.12.2015
Wprowadzone przez:Monika Pirogowicz10.12.2015
Historia zmian
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 10.12.2015