A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Świadczony przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego leasing w rozumieniu art. 17b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) samochodów osobowych, (dalej zwanych samochodami) o standardzie określonym szczegółowo w Załączniku nr 1 do umowy, w ilości, terminach i na warunkach określonych w umowie

Od 18 kwietnia 2018 r. w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych publikacja postępowań będzie odbywała się za pośrednictwem platformy https://bgk.eb2b.com.pl/.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od 18 kwietnia 2018 r., wprowadzono obowiązek składania przez Wykonawców Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia („JEDZ”), elektronicznie (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

W związku z powyższym, Zamawiający – Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że od 18 kwietnia 2018 r. składanie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia („JEDZ”) będzie możliwe wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej eB2B administrowanej przez eB2B sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

W tym celu, konieczne będzie zarejestrowanie się Wykonawców na ww. platformie – platforma zakupowa znajduje się pod adresem: https://bgk.eb2b.com.pl/ (instrukcja rejestracji Wykonawców dostępna będzie po uruchomieniu procesu rejestracji).

Jednocześnie, Zamawiający – Bank Gospodarstwa Krajowego, dopuszcza składanie ofert/wniosków w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w formie elektronicznej od 18 kwietnia 2018 r. Postępowania wszczęte przed dniem wdrożenia platformy zakupowej realizowane będą zgodnie z dotychczas obowiązującymi regulacjami.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje również o planowanym od czerwca uruchomieniu prowadzenia procesów zakupowych dokonywanych poza ustawą Pzp - poprzez platformę zakupową administrowaną przez eB2B sp. z o. o.

W przypadku Wykonawców zainteresowanych uczestnictwem w procesach zakupowych, konieczne będzie zarejestrowanie się na ww. platformie (https://bgk.eb2b.com.pl/).

 

 

Pliki do pobrania
Wytworzone przez: Joanna Kieliszewska 05/09/16
Zatwierdzone przez: Sebastian Skuza 05/09/16
Wprowadzone przez: Joanna Kieliszewska 05/09/16
Historia zmian
Zmiana dnia: 2016-09-05
Zmiana dnia: 2016-09-05
Zmiana dnia: 2016-09-05
Zmiana dnia: 2016-09-07
Zmiana dnia: 2016-09-14
Zmiana dnia: 2016-09-22
Zmiana dnia: 2016-09-22
Zmiana dnia: 2016-09-23
Zmiana dnia: 2016-09-23
Zmiana dnia: 2016-10-06
Zmiana dnia: 2016-10-13
Zmiana dnia: 2016-10-21
Zmiana dnia: 2017-01-04