A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Świadczony przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego leasing w rozumieniu art. 17b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., Poz. 851 z późn. zm.) samochodów osobowych

Od 18 kwietnia 2018 r. w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych publikacja postępowań będzie odbywała się za pośrednictwem platformy https://bgk.eb2b.com.pl/.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od 18 kwietnia 2018 r., wprowadzono obowiązek składania przez Wykonawców Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia („JEDZ”), elektronicznie (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

W związku z powyższym, Zamawiający – Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że od 18 kwietnia 2018 r. składanie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia („JEDZ”) będzie możliwe wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej eB2B administrowanej przez eB2B sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

W tym celu, konieczne będzie zarejestrowanie się Wykonawców na ww. platformie – platforma zakupowa znajduje się pod adresem: https://bgk.eb2b.com.pl/ (instrukcja rejestracji Wykonawców dostępna będzie po uruchomieniu procesu rejestracji).

Jednocześnie, Zamawiający – Bank Gospodarstwa Krajowego, dopuszcza składanie ofert/wniosków w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w formie elektronicznej od 18 kwietnia 2018 r. Postępowania wszczęte przed dniem wdrożenia platformy zakupowej realizowane będą zgodnie z dotychczas obowiązującymi regulacjami.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje również o planowanym od czerwca uruchomieniu prowadzenia procesów zakupowych dokonywanych poza ustawą Pzp - poprzez platformę zakupową administrowaną przez eB2B sp. z o. o.

W przypadku Wykonawców zainteresowanych uczestnictwem w procesach zakupowych, konieczne będzie zarejestrowanie się na ww. platformie (https://bgk.eb2b.com.pl/).

UWAGA:

W związku z udzieleniem wyjaśnień dot. treści SIWZ, Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin wniesienia wadium w postępowaniu.

BYŁO:
Termin składania ofert i wniesienia wadium:          23 stycznia 2017 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:                                             23 stycznia 2017 r. godz. 11:30

JEST:

Termin składania ofert i wniesienia wadium:       26 stycznia 2017 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:                                            26 stycznia 2017 r. godz. 11:30

Pliki do pobrania
Wytworzone przez: Marta Dzierba 21/11/16
Zatwierdzone przez: Sebastian Skuza 21/11/16
Wprowadzone przez: Marta Dzierba 21/11/16
Historia zmian
Zmiana dnia: 2016-11-24
Zmiana dnia: 2016-12-28
Zmiana dnia: 2016-12-28
Zmiana dnia: 2016-12-29
Zmiana dnia: 2016-12-30
Zmiana dnia: 2016-12-30
Zmiana dnia: 2017-01-03
Zmiana dnia: 2017-01-03
Zmiana dnia: 2017-01-19
Zmiana dnia: 2017-01-27
Zmiana dnia: 2017-02-09
Zmiana dnia: 2017-02-09
Zmiana dnia: 2017-02-09
Zmiana dnia: 2017-05-11