Archiwum

BIP

Świadczenie usług prawnych dla BGK - obszar projektów unijnych w perspektywie finansowej 2007-2013

Od 18 kwietnia 2018 r. w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych publikacja postępowań będzie odbywała się za pośrednictwem platformy https://bgk.eb2b.com.pl/.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od 18 kwietnia 2018 r., wprowadzono obowiązek składania przez Wykonawców Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia („JEDZ”), elektronicznie (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

W związku z powyższym, Zamawiający – Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że od 18 kwietnia 2018 r. składanie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia („JEDZ”) będzie możliwe wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej eB2B administrowanej przez eB2B sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

W tym celu, konieczne będzie zarejestrowanie się Wykonawców na ww. platformie – platforma zakupowa znajduje się pod adresem: https://bgk.eb2b.com.pl/ (instrukcja rejestracji Wykonawców dostępna będzie po uruchomieniu procesu rejestracji).

Jednocześnie, Zamawiający – Bank Gospodarstwa Krajowego, dopuszcza składanie ofert/wniosków w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w formie elektronicznej od 18 kwietnia 2018 r. Postępowania wszczęte przed dniem wdrożenia platformy zakupowej realizowane będą zgodnie z dotychczas obowiązującymi regulacjami.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje również o planowanym od czerwca uruchomieniu prowadzenia procesów zakupowych dokonywanych poza ustawą Pzp - poprzez platformę zakupową administrowaną przez eB2B sp. z o. o.

W przypadku Wykonawców zainteresowanych uczestnictwem w procesach zakupowych, konieczne będzie zarejestrowanie się na ww. platformie (https://bgk.eb2b.com.pl/).

Pliki do pobrania
Wytworzone przez:Marta Dzierba29.06.2016
Zatwierdzone przez:Jarosław Talarowski24.06.2016
Wprowadzone przez:Sylwia Głowala29.06.2016

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 25.04.2017
Zmiana dnia: 19.08.2016
Zmiana dnia: 14.07.2016
Zmiana dnia: 11.07.2016
Zmiana dnia: 11.07.2016
Zmiana dnia: 11.07.2016
Zmiana dnia: 11.07.2016
Zmiana dnia: 11.07.2016
Zmiana dnia: 11.07.2016
Zmiana dnia: 07.07.2016
Zmiana dnia: 05.07.2016
Zmiana dnia: 01.07.2016
Zmiana dnia: 01.07.2016
Zmiana dnia: 29.06.2016