Archiwum

BIP

DZZK.13.DLA.2018 Instalacja kołowrotów kontroli dostępu z ewakuacyjnymi bramkami uchylnymi w budynku Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 7, wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej.

Od 18 kwietnia 2018 r. w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych publikacja postępowań będzie odbywała się za pośrednictwem platformy https://bgk.eb2b.com.pl/.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od 18 kwietnia 2018 r., wprowadzono obowiązek składania przez Wykonawców Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia („JEDZ”), elektronicznie (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

W związku z powyższym, Zamawiający – Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że od 18 kwietnia 2018 r. składanie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia („JEDZ”) będzie możliwe wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej eB2B administrowanej przez eB2B sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

W tym celu, konieczne będzie zarejestrowanie się Wykonawców na ww. platformie – platforma zakupowa znajduje się pod adresem: https://bgk.eb2b.com.pl/ (instrukcja rejestracji Wykonawców dostępna będzie po uruchomieniu procesu rejestracji).

Jednocześnie, Zamawiający – Bank Gospodarstwa Krajowego, dopuszcza składanie ofert/wniosków w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w formie elektronicznej od 18 kwietnia 2018 r. Postępowania wszczęte przed dniem wdrożenia platformy zakupowej realizowane będą zgodnie z dotychczas obowiązującymi regulacjami.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje również o planowanym od czerwca uruchomieniu prowadzenia procesów zakupowych dokonywanych poza ustawą Pzp - poprzez platformę zakupową administrowaną przez eB2B sp. z o. o.

W przypadku Wykonawców zainteresowanych uczestnictwem w procesach zakupowych, konieczne będzie zarejestrowanie się na ww. platformie (https://bgk.eb2b.com.pl/).

 

 

Uwaga!!!

 

Termin składania ofert –  12.03.2018 r. do godz. 11:00

 

Termin otwarcia ofert – 12.03.2018 r. o godz. 11:30

 

Termin wniesienia wadium - 12.03.2018 r. do godz. 11:00

 

 

 

 

Pliki do pobrania
Wytworzone przez:Marzena Czaja16.02.2018
Zatwierdzone przez:Jacek Dziak16.02.2018
Wprowadzone przez:Marzena Czaja16.02.2018

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 21.05.2018
Zmiana dnia: 23.03.2018
Zmiana dnia: 23.03.2018
Zmiana dnia: 16.03.2018
Zmiana dnia: 12.03.2018
Zmiana dnia: 01.03.2018