Archiwum

BIP

DZZK/93/COR/2017 Zakup i wdrożenie aplikacji informatycznej umożliwiającej raportowanie transakcji do repozytorium transakcji w KDPW_TR (zgodnie z regulacjami EMIR_II) oraz do ARM (zgodnie z regulacjami MiFIR), wraz z serwisem oprogramowania

Od 18 kwietnia 2018 r. w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych publikacja postępowań będzie odbywała się za pośrednictwem platformy https://bgk.eb2b.com.pl/.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od 18 kwietnia 2018 r., wprowadzono obowiązek składania przez Wykonawców Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia („JEDZ”), elektronicznie (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

W związku z powyższym, Zamawiający – Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że od 18 kwietnia 2018 r. składanie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia („JEDZ”) będzie możliwe wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej eB2B administrowanej przez eB2B sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

W tym celu, konieczne będzie zarejestrowanie się Wykonawców na ww. platformie – platforma zakupowa znajduje się pod adresem: https://bgk.eb2b.com.pl/ (instrukcja rejestracji Wykonawców dostępna będzie po uruchomieniu procesu rejestracji).

Jednocześnie, Zamawiający – Bank Gospodarstwa Krajowego, dopuszcza składanie ofert/wniosków w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w formie elektronicznej od 18 kwietnia 2018 r. Postępowania wszczęte przed dniem wdrożenia platformy zakupowej realizowane będą zgodnie z dotychczas obowiązującymi regulacjami.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje również o planowanym od czerwca uruchomieniu prowadzenia procesów zakupowych dokonywanych poza ustawą Pzp - poprzez platformę zakupową administrowaną przez eB2B sp. z o. o.

W przypadku Wykonawców zainteresowanych uczestnictwem w procesach zakupowych, konieczne będzie zarejestrowanie się na ww. platformie (https://bgk.eb2b.com.pl/).

 Wyniki postępowania

Pliki do pobrania
Wytworzone przez:Agnieszka Szajkowska-Pawlak07.09.2017
Zatwierdzone przez:Urszula Galicka07.09.2017
Wprowadzone przez:Agnieszka Szajkowska-Pawlak07.09.2017

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 05.03.2018
Zmiana dnia: 30.10.2017
Zmiana dnia: 13.10.2017
Zmiana dnia: 27.09.2017
Zmiana dnia: 20.09.2017
Zmiana dnia: 19.09.2017
Zmiana dnia: 19.09.2017
Zmiana dnia: 14.09.2017
Zmiana dnia: 12.09.2017