BIP

Organizacja

Komunikaty

Zakupy i sprzedaż

Archiwum

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej Banku Gospodarstwa Krajowego

Tymczasowa siedziba oraz adres do korespondencji:

VARSO 2
ul. Chmielna 73,
00-801 Warszawa.

Siedziba redakcji:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
tel. 22 596 58 81
fax: 22 627 03 78
E-mail: bgk@bgk.pl

Redaktor prowadzący:
Andżelika Sokół
e-mail: andzelika.sokol@bgk.pl

 

 

Wytworzone przez:Monika Pirogowicz21/10/15
Zatwierdzone przez:Adrianna Lepka21/10/15
Wprowadzone przez:Monika Pirogowicz21/10/15
Historia zmian
Zmiana dnia: 2020-11-06
Zmiana dnia: 2020-10-27
Zmiana dnia: 2018-05-10
Zmiana dnia: 2015-10-21
Zmiana dnia: 2014-11-28
Zmiana dnia: 2011-03-14