Ostrzegamy przed fałszywymi decyzjami z Urzędu Patentowego

Mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa środków, prosimy zapoznać się z informacjami o sposobach wyłudzania pieniędzy przez oszustów. Komunikaty dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP, www.uprp.pl. 

Jeżeli otrzymasz wezwanie do zapłaty, fakturę przypominające o upływającym okresie ochronnym lub związane z publikacją informacje o przedmiotach własności przemysłowej lub decyzję o udzieleniu prawa wyłącznego, zanim zapłacisz: 

  • sprawdź uważnie i upewnij się, czy wezwanie do zapłaty jest z Urzędu Patentowego RP. Pamiętaj, że Urząd Patentowy RP nie wystawia faktur i nie korzysta z usług podmiotów trzecich przy pobieraniu opłat urzędowych, 
  • upewnij się, że wpłacasz pieniądze na numer konta Urzędu Patentowego RP: NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000, 

skontaktuj się, w razie jakichkolwiek wątpliwości, z Urzędem Patentowym RP (tel. 22 579 05 55) lub ze swoim pełnomocnikiem.”