A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Bezpieczeństwo kart płatniczych

Bezpieczeństwo numeru PIN

PIN (Personal Identification Number - osobisty numer identyfikacyjny) wymaga od użytkownika karty specjalnej ochrony. Nie wolno przechowywać go razem z kartą ani zapisywać w postaci umożliwiającej osobom postronnym łatwe skojarzenie ich z kartą.

Nigdy i w żadnych okolicznościach nie należy ujawniać PIN - nikt w żadnych okolicznościach nie ma prawa domagać się jego ujawnienia

Bezpieczeństwo wypłat gotówki z bankomatu

Zbiór podstawowych zasad postępowania w przypadku realizacji wypłaty gotówki z bankomatu:

1. Jeśli w pobliżu bankomatu znajdują się osoby nie budzące zaufania należy zrezygnować z dokonania wypłaty gotówki.

2. Nigdy nie należy korzystać z pomocy innych osób (poza instruktażem ze strony pracownika banku), ponieważ nie wiemy, czy nie chcą one wejść w posiadanie PIN i ewentualnie karty.

3. PIN należy wprowadzać uważnie. Trzy błędne wprowadzenia PIN spowodują zablokowanie karty. W celu jej odblokowania konieczny jest kontakt z oddziałem banku lub podanym wcześniej telefonem dla zastrzeżeń.

4. Proszę nie zwlekać z zabraniem karty i gotówki. W przypadku ich nie odebrania bankomat schowa kartę i gotówkę.

5. Nie należy odchodzić od bankomatu, bez odebrania karty i gotówki, ewentualnie potwierdzenia wykonania wypłaty.

6. W przypadku zatrzymania karty przez bankomat należy skontaktować się z właścicielem bankomatu (adres i telefon powinien znajdować się w widocznym miejscu przy bankomacie). Jeśli właściciel bankomatu odmówi zwrotu karty należy skontaktować się z oddziałem prowadzącym rachunek.

7. Większe kwoty można pobierać w kasach banków, które są oznaczone znakiem VISA (tzw. cash disbursment). Dla kart BGK-VISA Business, BGK-VISA Business Officium wypłaty można dokonać także w przypadku gdy uszkodzeniu ulegnie pasek magnetyczny i nie jest możliwa wypłata z bankomatu.

Bezpieczeństwo transakcji bezgotówkowych

Informacje na temat zasad postępowania w przypadku dokonywania płatności bezgotówkowych przy wykorzystaniu karty płatniczej:

1. W czasie dokonywania płatności kartą powinna być ona przez cały czas w zasięgu wzroku użytkownika. Taki tryb przeprowadzania płatności zapewnia bezpieczeństwo.

2. W przypadku dokonywania płatności kartą i wprowadzania numeru PIN należy uważać by osoby postronne nie miały możliwości jego podejrzenia.

3. Nie należy podawać informacji na temat karty w szczególności jej numeru, daty ważności,
3-cyfrowego kodu CVV na stronie www BGK lub innej, jeżeli nie jest to związane z przeprowadzeniem transakcji przy jej użyciu i byłoby to niezgodne z Regulaminem karty. BGK nie będzie prosił o powyższe informacje w przypadkach innych niż opisane w Regulaminie korzystania z karty.

Próby wyłudzenia od Państwa tych informacji powinny być zgłaszane telefonicznie:

  • na numer Infolinii BGK: 801 598 888 lub 22 599 8888.

Bank Gospodarstwa Krajowego nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezastosowania się Posiadacza karty lub Użytkownika karty do powyższych postanowień.

Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami na temat bezpieczeństwa kart płatniczych przygotowanymi przez Związek Banków Polskich na stronie zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/karty-bankowe.