Bezpieczeństwo kart płatniczych

Bezpieczeństwo numeru PIN

Korzystanie z kart płatniczych wymaga stosowania zabezpieczenia w postaci kodu PIN (Personal Identification Number - osobisty numer identyfikacyjny). Ze względów bezpieczeństwa kodu tego nie wolno przechowywać razem z kartą ani zapisywać w postaci umożliwiającej innym osobom skojarzenie go z kartą.

Bezpieczeństwo wypłat gotówki z bankomatu

Podczas realizacji transakcji wypłat gotówkowych należy przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa:

 • Nigdy nie należy korzystać z pomocy innych osób podczas realizacji wypłaty (poza instruktażem ze strony pracownika banku).
 • PIN należy wprowadzać uważnie. Trzy błędne wprowadzenia PIN spowodują zablokowanie karty. W celu jej odblokowania konieczny jest kontakt z Regionem banku lub podanym na stronie banku telefonem dla zastrzeżeń.
 • Po zatwierdzeniu wypłaty w bankomacie, nie należy zwlekać z zabraniem karty i gotówki. W przypadku ich nie odebrania bankomat schowa kartę i gotówkę.
 • W przypadku zatrzymania karty przez bankomat należy skontaktować się z właścicielem bankomatu (adres i telefon powinien znajdować się w widocznym miejscu przy bankomacie). Jeśli właściciel bankomatu odmówi zwrotu karty należy skontaktować się z Regionem prowadzącym rachunek.
 • Większe kwoty można pobierać w kasach banków, które są oznaczone znakiem VISA (tzw. cash disbursment). Dla kart BGK-VISA Business, BGK-VISA Business Officium wypłaty można dokonać także w przypadku gdy uszkodzeniu ulegnie pasek magnetyczny i nie jest możliwa wypłata z bankomatu. 

Bezpieczeństwo transakcji bezgotówkowych

Podczas realizacji transakcji bezgotówkowych (płatność kartą) należy stosować się do przedstawionych poniżej zasad bezpieczeństwa:

 • W czasie dokonywania płatności kartą powinna być ona przez cały czas w zasięgu wzroku użytkownika.
 • W przypadku dokonywania płatności kartą i wprowadzania numeru PIN należy uważać by osoby postronne nie miały możliwości jego podejrzenia.
 • Nie należy podawać informacji na temat karty, a w szczególności:
  • jej numeru,
  • daty ważności,
  • 3-cyfrowego kodu CVV

   na stronach internetowych, jeżeli nie jest to związane bezpośrednio z przeprowadzeniem transakcji przy użyciu karty i byłoby to niezgodne z Regulaminem karty.
 • Próby wyłudzenia od Państwa wyżej wskazanych informacji powinny być zgłaszane telefonicznie na numer INFOLINII BGK: 0 801 598 888 lub (22) 475 8888.

Bezpieczeństwo płatności internetowych – usługa 3D Secure

Usługa 3D Secure zabezpiecza transakcje dokonywane w Internecie w punktach handlowo-usługowych (oznaczonych Verified by VISA) kartami płatniczymi poprzez dodatkową autoryzację transakcji za pomocą jednorazowego kodu SMS. Bank udostępnia ją automatycznie dla wszystkich kart płatniczych. 

Jak działa usługa?

Płacąc kartą w internetowym puncie handlowo-usługowym oznaczonym Verified by VISA, należy podać standardowe dane, o które prosi sklep, m.in. numer karty, datę ważności karty, kod CVV2/CVC2 (trzycyfrowy numer znajdujący się na odwrocie karty). Następnie należy wprowadzić kod SMS celem autoryzacji transakcji. Kod SMS zostanie wysłany przez bank na numer telefonu komórkowego, zarejestrowany w banku. Kod ten potwierdza poprawność danych oraz tożsamość osoby realizującej transakcję płatniczą.
Zachęcamy również do zapoznania się z materiałem „najczęściej zadawane pytania”, gdzie znajdziecie Państwo więcej informacji na temat usługi.

Bank Gospodarstwa Krajowego nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezastosowania się Posiadacza karty lub Użytkownika karty do powyższych postanowień.

Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami na temat bezpieczeństwa kart płatniczych przygotowanymi przez Związek Banków Polskich.