A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Ostrzeżenie UKNF dot. wyłudzania poufnych informacji w zw. z PSD2

pdf

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy,  że na stronie ZBP pod linkiem https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Ostrzezenie-UKNF-dot-wyludzania-poufnych-informacji-w-zw-z-PSD2 opublikowany został komunikat w sprawie ostrzeżenia jakie wydał UKNF dotyczącego potencjalnie możliwego wyłudzania poufnych informacji w związku z wdrożeniem PDS2. Treść komunikatu:

 

Ostrzeżenie UKNF dot. wyłudzania poufnych informacji w zw. z PSD2

W dniu 6 września 2019 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał ostrzeżenie dotyczące wyłudzania poufnych informacji w związku ze zmianami funkcjonowania bankowości elektronicznej wprowadzanymi przez banki na podstawie przepisów dyrektywy o usługach płatniczych (tj. PSD2). Przepisy te zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego poprzez nowelizację ustawy o usługach płatniczych.

W dniu 14 września br. wchodzą m. in. w bankach nowe zasady w zakresie tzw. "silnego uwierzytelnienia klienta". To oznacza, że od tej daty zmianie ulegną zasady płatności kartami oraz dostępu do innych instrumentów płatniczych (bankowości internetowej, bankowości mobilnej, bankowości telefonicznej). Celem wprowadzenia nowych zasad jest zwiększenie bezpieczeństwa posługiwania się wyżej wymienionymi instrumentami poprzez wdrożenie dodatkowych czynników uwierzytelnienia np. potwierdzenie tożsamości z użyciem bankowej aplikacji mobilnej, w celu uzyskania dostępu do rachunku w serwisie bankowości internetowej. Może to wiązać się z pewnymi utrudnieniami m. in. wynikającymi z wieloletniego przyzwyczajenia użytkowników np. do dotychczasowych zasad logowania się do serwisu bankowości internetowej wyłącznie na podstawie loginu i hasła. W takich sytuacjach zawsze warto skorzystać z bezpośredniego kontaktu ze swoim bankiem i zapoznać się z wprowadzonymi zmianami.

Banki mają pełną świadomość trudności jakie mogą się pojawić w trakcie korzystania z instrumentów płatniczych zgodnie z nowymi zasadami i dlatego klienci mogą liczyć na wsparcie z ich strony. Wprowadzanie nowych rozwiązań nie jest jedynie wypełnieniem obowiązków nałożonych na banki poprzez nowe przepisy, ale przede wszystkim świadomym działaniem w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa pieniędzy, do których klienci mają klienci dostęp w swoich bankach za pośrednictwem kanałów elektronicznych.

Pełna treść ostrzeżenia UKNF pod linkiem: https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=66987&p_id=18


 
FinCERT.pl - Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa Związku Banków Polskich