Powrót

Co zrobić, gdy dostanę fakturę z nowym lub innym niż zwykle numerem rachunku bankowego?

Pani Kasia otrzymała rachunek za prąd. Do faktury dołączona była informacja o zmianie numeru konta do zapłaty. Pani Kasia słyszała wcześniej o rozsyłanych fałszywych fakturach i wezwaniach do zapłaty, dlatego dla swojego bezpieczeństwa postanowiła zweryfikować informacje zawarte w otrzymanej korespondencji. Skontaktowała się ze swoim dostawcą energii, wykorzystując numer telefonu z jego oficjalnej strony internetowej. Okazało się, że przesyłka została wysłana przez oszustów, a numer konta był nieprawdziwy.

Komentarz eksperta BGK:
Wykazując się ostrożnością Pani Kasia ochroniła swoje pieniądze. Kiedy otwierasz kopertę, a w niej znajdujesz rachunek do opłacenia, zwróć szczególną uwagę czy w treści dokumentu nie znajdują się błędy merytoryczne lub usterki graficzne oraz, jeśli jest to korespondencja którą zazwyczaj otrzymujesz cyklicznie, czy nie przyszła zbyt wcześnie lub za późno. To powinno zwrócić Twoją uwagę, bo oznacza, że mogło dojść do przejęcia i podmiany korespondencji przesyłanej w formie papierowej.

  • Zanim przelejesz pieniądze, sprawdź numer rachunku, na który masz zrobić płatność. Jeśli jest inny, niż ten, na który dotychczas opłacałeś faktury od danego dostawcy lub masz wykonać płatność po raz pierwszy – zweryfikuj go dla swojego bezpieczeństwa. Skontaktuj się z wystawcą faktury, wykorzystując dane kontaktowe zdobyte z niezależnego źródła (np. oficjalnej strony internetowej wystawcy faktury). Nie potwierdzaj informacji zawartych w podejrzanej korespondencji, kontaktując się na wskazane w niej dane kontaktowe.

Co zrobić gdy daliśmy się nabrać?

  • Niezwłocznie poinformuj policję oraz swój bank realizujący dyspozycję przelewu.
  • Przekaż taką informację firmie, pod którą podszyli się oszuści.