Zmiany w logowaniu do bgk24

Zmiana sposobu logowania do bgk24 od 14 marca 2020 r.

Ustawa o usługach płatniczych od 14 marca 2020 r. wprowadza dla BGK obowiązek stosowania silnego uwierzytelniania użytkowników uzyskujących dostęp do rachunku w trybie on-line (Dz. U. z 2019 r. poz. 659 ze zm. art. 32i). Zgodnie z postanowieniami ww. ustawy silne uwierzytelnienie ma zapewniać ochronę poufności danych w oparciu o zastosowanie co najmniej dwóch elementów należących do kategorii:

a) wiedza o czymś, o czym wie wyłącznie użytkownik,

b) posiadanie czegoś, co posiada wyłącznie użytkownik,

c) cechy charakterystyczne użytkownika.

 

W związku z powyższym po 13 marca br. dostęp do systemu bgk24 będzie wymagał zastosowania jednego z niżej opisanych rozwiązań technicznych, które spełniają ww. wymagania. Pozostawiamy Państwu decyzję dotyczącą wyboru rozwiązania dla użytkowników spośród poniższych możliwości:

1. Logowanie za pomocą hasła maskowanego i kodu dostępu generowanego przez token mobilny,

2. Logowanie za pomocą hasła maskowanego i kwalifikowanego podpisu elektronicznego użytkownika,

3. Logowanie za pomocą hasła maskowanego i kodu dostępu generowanego za pomocą tokena sprzętowego.

 

Zastosowanie jednej z powyższych metod będzie wymagane w przypadku dostępu użytkownika do rachunku w trybie on-line. 

W przypadku użytkowników, którzy już posiadają narzędzia autoryzacji (tj. tokeny mobilne, sprzętowe lub podpisy elektroniczne) odpowiednie warianty umożliwiające stosowanie hasła maskowanego i posiadanego przez użytkownika narzędzia zostaną udostępnione przez bank automatycznie.

W przypadku użytkowników, którzy nie posiadają obecnie narzędzi autoryzacji bank automatycznie umożliwi takim użytkownikom aktywowanie tokena mobilnego (jest to aplikacja dla systemów operacyjnych Android, iOS).  

 

Aktywacja zainstalowanego tokena jest przeprowadzana zdalnie po połączeniu z Infolinią banku, dostępną pod nr 801 598 888, (22) 475 8888. 

 

W przypadku chęci zamówienia dodatkowych tokenów sprzętowych, prosimy o złożenie wniosku o ich wydanie za pomocą systemu bgk24 lub bezpośrednio u obsługujących Państwa doradców. Za wydanie tokenów sprzętowych bank pobiera opłaty określone w obowiązującej Taryfie opłat i prowizji. 

 

W związku z faktem, że obecnie stosowane w bgk24 rozwiązania dotyczące autoryzacji wykonywania transakcji spełniają wymagania silnego uwierzytelniania, zasady autoryzacji takich dyspozycji pozostają bez zmian (tzn. wymagają użycia narzędzia do autoryzacji).

Manuale- krótkie instrukcje