Funkcjonalności systemu bgk24

System bgk24 zapewnia pełną swobodę w dysponowaniu środkami zgromadzonymi na rachunkach prowadzonych w BGK. Najważniejsze funkcje systemu realizowane są za pomocą modułów:

 • Rachunki
  Moduł Rachunki umożliwia uzyskanie informacji o rachunkach oraz zdarzeń powiązanych z tymi rachunkami.
 • Płatności
  Funkcja Płatności umożliwia wykonywanie transakcji oraz zarządzanie płatnościami. W tym module można przeglądać statusy złożonych dyspozycji, wyszukiwać oraz wykonywać przelewy.
 • Lokaty
  Ten moduł umożliwia wyświetlenie lokat oraz grup lokat. Można wejść w szczegóły lokaty oraz modyfikować wybraną lokatę.
 • Kredyty
  Tutaj można wyświetlić grupy rachunków kredytowych, listę kredytów, sprawdzić harmonogram spłaty kredytu a także zmienić datę spłaty kredytu. Dodatkowo można utworzyć oraz modyfikować grupy rachunków kredytowych.
 • Obsługa gotówkowa
  Pozwala przeglądać listę dyspozycji gotówkowych oraz wykonywać zlecenia, tj.: wypłaty otwarte, wypłaty zamknięte, wpłaty gotówkowe, modyfikacje dyspozycji.

Warto wspomnieć również o innych, wyróżniających się na rynku funkcjonalnościach

 • Ewidencjonowanie odsetek dla poszczególnych depozytów w ramach jednego rachunków;

 • Precyzyjne zarządzanie płynnością oraz optymalizacja stanu środków na rachunku bankowym;

 • Nadawanie indywidualnych nazw rachunkom;

 • Wyszukiwanie operacji na rachunkach według wybranych kryteriów;

 • Konfigurowanie uprawnień do wykonywania poszczególnych operacji;

 • Współpraca z systemami finansowo-księgowymi polegająca na możliwości importu plików przelewów i eksporcie wyciągów o elastycznej strukturze danych;

 • Korzystanie z baz kontrahentów z opcją importu;

 • Możliwość przesyłania dyspozycji, korespondencji za pomocą modułu komunikacji;

 • Analiza salda - weryfikacja czy suma zleconych dyspozycji mieści się w kwocie salda rachunku;

 • Możliwość dodania komputera/ przeglądarki do grupy urządzeń zaufanych - łatwe i bezpieczne logowanie do systemu. 

bgk24

Logowanie do systemu bankowości elektronicznej

Komunikaty bgk24

Wersja demo systemu bgk24