Do komunikacji w sprawach bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej, informowania o potencjalnych ryzykach, jakie niesie za sobą używanie elektronicznych kanałów dostępu oraz metodach unikania zagrożeń i przeciwdziałania oszustwom w bankowości internetowej, wykorzystujemy poniższe bezpieczne kanały komunikacji: 

  • Bankowość elektroniczna bgk24 -  komunikaty prezentowane po zalogowaniu do serwisu oraz poprzez moduł komunikacji z bankiem. 

Jeśli chcesz zgłosić niestandardowe lub podejrzane zdarzenie

  1. Zaloguj się do systemu bankowości elektronicznej bgk24 W następnym kroku wybierz: Komunikacja (ikona  koperty)  ->  Lista wiadomości -> przycisk Nowa wiadomość -> Typ: Pomoc/inne 

  2. Wypełnij treść wiadomości i kliknij przycisk Dalej 

  3. Zweryfikuj treść wiadomości i kliknij przycisk Wyślij

  4. Wysłanie wiadomości zostanie potwierdzone komunikatem Wiadomość została wysłana 

  5. Wyloguj się z systemu bankowości elektronicznej. 

Odpowiedź mejlowa będzie przesłana z adresu, na który kierowałeś zapytanie.  

Kontakt z opiekunem lub pracownikiem dowolnego regionu BGK.

Bezpieczne kanały komunikacji mogą być wykorzystywane do zgłaszania transakcji oszukańczych, podejrzanych zdarzeń i nietypowych sytuacji w trakcie korzystania z serwisów internetowych banku, potencjalnych prób zastosowania technik manipulacji, które mają na celu pozyskanie poufnych informacji (np. poprzez e-mail lub telefon) lub uzyskania nieautoryzowanego dostępu do poufnych danych (np. historii rachunku, zlecanych płatności). 

Bank udzieli odpowiedzi na Twoje zgłoszenie poprzez ten sam kanał lub w innej uzgodnionej z Tobą formie, tj. pisemnie, mejlowo, telefonicznie lub kontakt osobisty.  

Zgodnie z realizowaną polityką rzetelnego i jasnego informowania o bezpieczeństwie korzystania z usług bankowości elektronicznej, prosimy o śledzenie aktualności dotyczących bezpieczeństwa oraz zapoznanie się z najważniejszymi zasadami bezpiecznego korzystania z systemów BGK oraz kart płatniczych.