Bankowość i serwisy

Bankowość online

bgk24

Informacje dotyczące bankowości elektronicznej bgk24

BGK Zlecenia

Panel logowania BGK Zlecenia

Mieszkanie na Start

Portal do obsługi rządowego programu dopłat do czynszu dla najemców mieszkań

Fundusz Kredytów Studenckich

Portal do obsługi programu wsparcia finansowego dla studentów i doktorantów

Zewnętrzny Portal Transakcyjny

Portal do składania i wykonywania operacji pasywnych i aktywnych